Näyttelyiden järjestämisen ohjeita

VUODEN 2024 NÄYTTELYIDEN OSALTA NÄYTTELYOHJAAJAT:

KV ja NORD näyttelyt

04.05.2024      Tampere NORD / Kaikki kynnelle kykenevät
05.05.2024      Tampere KV / Kaikki kynnelle kykenevät    

Kaikkien rotujen näyttelyt

01.06.2024     Mänttä-Vilppula  / Marja         

Ryhmänäyttelyt

20.04.2024    Vesilahti FCI osa 5, 6 ja 4 / Ansku
18.05.2024    Ruovesi FCI 2, 7, 8 ja 10 / Maarit
19.05.2024    Ruovesi FCI 1, 3, 5 ja 9 / Maarit
04.08.2024    Vesilahti FCI osa 5, 6, 7 ja 8 / Sissi
11.08.2024    Ylöjärvi FCI 3, 5, 8 ja 9 / Sissi, Marja ja Maarit
11.08.2024    Ylöjärvi FCI 1, 2, 6 ja 10 / Sissi, Marja ja Maarit
18.08.2024    Ylöjärvi FCI 3, 4 ja 9 / Maarit
01.12.2024    Tampere FCI osa 5, 6 ja 8 / Ansku

Pentunäyttelyt

03.08.2024    Ylöjärvi
21.09.2024    Ylöjärvi


Näyttelyiden anominen

Kaikki näyttelyt anotaan sähköisesti Kennelliiton Omakoiran-kautta, myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Vuoden 2027 kansainvälisen näyttelyn ja kaikkien rotujen näyttelyn anomusten tulee olla kennelpiirillä viimeistään 30.11.2024, ja vuoden 2026 erikois- ja ryhmänäyttelyanomusten viimeistään 30.9.2024 mennessä.

Pentunäyttelyiden järjestämiseen on tullut muutoksia alkaen 2010:

Pentunäyttelyhakemukset toimitetaan ao. kennelpiirin puollolla varustettuna Kennelliittoon seuraavasti: 1.1.-30.6. järjestettävät näyttelyt anotaan edellisen vuoden maaliskuun loppuun mennessä, 1.7.- 31.12. järjestettävät näyttelyt anotaan edellisen vuoden syyskuun loppuun mennessä. Hakemukset on toimitettava kuukautta ennen ao. anomisaikaa kennelpiirille. Kennelpiiri puoltaa hakemukset ja Kennelliitto hyväksyy ne sen jälkeen. Näyttelyn ilmoitus julkaistaan Koiramme-lehdessä vähintään kaksi kuukautta ennen näyttelyajankohtaa.

Arvostelevan tuomarin on oltava pätevöity ulkomuototuomari. Tuomari voi arvostella myös rotuja, joiden virallista arvosteluoikeutta hänellä ei ole. Tuomarilla on kuitenkin oltava arvosteluoikeuksia niissä roturyhmissä, joiden rotuja hän arvostelee.

Ilmoittautumismaksua ei palauteta tuomarimuutoksen takia. Kaikki pentunäyttelyt suorittavat kuukauden kuluessa näyttelyn päättymisestä Kennelliitolle näyttelymaksun, joka on 10% osallistuneiden pentujen ilmoittautumismaksuista. Ilmoitus maksuosoitteesta tulee järjestäjille automaattisesti n. kuukausi näyttelyn järjestämisen jälkeen.

Näyttelyanomus Omakoirassa tulee täyttää huolellisesti kaikilta osin. Toimikuntaan kuuluvien jäsenien tulee olla Kennelliiton jäseniä ja heidän jäsennumeronsa tulee olla tiedossa näyttelyanomusta tehtäessä. Pöytäkirjanote näyttelyn järjsetämisesta tulee lähettää edelleen kaikkien järjestävien yhdistysten osalta Kennelpiirille määräaikaan mennessä.

KV-näyttelyiden osalta toimitaan samalla tavalla.

Omakoirassa tehtävien näyttelyanomusten tulee olla määräpäivään mennessä tehtynä, ajankohdan päätyttyä yhdistykset eivät voi anomusta sinne kirjata.

Näyttelytoimikunnan puheenjohtaja – kohtaan merkitään sen henkilön nimi ja yhteystiedot, joka on yhdistyksen näyttelyasioista vastaava. Kennelpiiri lähettää hänelle tiedon näyttelyn puoltamisesta/hylkäämisestä. Anomuslomakkeella ilmoitettavan sihteerin tulee olla pätevöity kehätoimitsija ja hänellä tulee olla voimassa oleva kehätoimitsijakortti. Mikäli anomuksessa ilmoitetut tiedot, esim. näyttelypaikka tai toimikunnan jäsenet ym. muuttuvat, on siitä ilmoitettava välittömästi kennelpiirille tai nimetylle näyttelyohjaajalle.

Koska kennelpiiri joutuu usein yhdistelemään näyttelyanomuksia, valitsee puolletun näyttelyn perustettava toimikunta keskuudestaan puheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan, jne. Näiden henkilöiden yhteystiedot tulee välittömästi valinnan jälkeen ilmoittaa Kennelliittoon ja kennelpiirille.

Kennelpiiri kutsuu koolle kansainvälisten ja kaikkien rotujen näyttelyiden perustavan kokouksen. Ryhmä- ja erikoisnäyttelyt sopivat kokouksesta keskenään heti saatuaan tiedon näyttelyn puoltamisesta. Suomen Kennelliitto vahvistaa lopullisesti näyttelyn ja sen ajankohdan.

Kennelpiirin internet-sivuilla on lueteltu kaikki alueellamme vuoden aikana järjestettävät näyttelyt.


NÄYTTELYOHJAAJAT

Kennelpiirissä on nimetty neljä näyttelyohjaajaa, jotka toimivat heille nimetyissä näyttelyissä kennelpiirin edustajina. He vastaavat omalta osaltaan kaikkien kennelpiirin näyttelyiden onnistumisesta aina anomusten käsittelystä näyttelyn sääntöjenmukaiseen toteuttamiseen.

Näyttelyohjaaja tulee kutsua vähintään yhteen näyttelytoimikunnan kokoukseen, mutta suositeltavaa olisi, että hän osallistuisi tärkeimpiin näyttelyä edeltäviin kokouksiin kuin myös kritiikkipalaveriin. Kennelpiiri vastaa näyttelyohjaajan kuluista yhteen kokoukseen. Näyttelyohjaajat ovat kuitenkin aina toimikuntien käytettävissä kaikissa ongelmatilanteissa ja milloin tahansa! Näyttelyohjaajille, jotka toimivat näyttelyissä, korvataan kulut Suomen Kennelliiton kulloinkin voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Jokaisen näyttelytoimikunnan tulee toimittaa näyttelyohjaajalle

  • toimikunnan jäsenten ja tehtäväaluevastaavien yhteystiedot
  • näyttelyn arvosteluaikataulu ja näytteilleasettajakirje heti niiden valmistuttua
  • näyttelyluettelo tuloksin täydennettynä

Piirin näyttelyohjaajat:

Sissi Silvius 0500-455 577 sissi(at)taramont.fi

Anna-Maria Linna 0440-707 377 ansku(at)devilish.fi

Marja Pusa 050-527 7467 marja.pusa(at)walestales.net

Maarit Kultala 040-7048958 quineveres(at)hotmail.com


KUNNIAPALKINTO

Jokaiselle piirin näyttelylle luovutetaan kunniapalkinto. Ota yhteys kennelpiirin näyttelyohjaajaan.


ROTUMÄÄRITELMÄT

Kansainvälisissä ja kaikkien rotujen näyttelyissä tulee olla rotumääritelmät luettavilla.


TULOKSET

Näyttelyn tulokset on toimitettava Kennelliitolle viimeistään neljän viikon kuluttua näyttelyn päättymisestä. Tarkastetut ja oikeilla tuomari- ja kehätoimitsijatiedoilla varustetut kehä- ja rotukohtaiset arvostelulomakkeet sekä tuloslistat toimitetaan Kennelliitolle roduittain järjestyksessä. Mukaan on liitettävä vähintään kaksi näyttelyluetteloa (kaikki näyttelyt), joista toiseen on merkitty kaikki koirien saamat näyttelytulokset (kansainväliset näyttelyt). Tulokset voidaan toimittaa Kennelliitolle myös erillisenä näyttelyn koiratiedoista tulostettuna listana.

Lisäksi mukaan on liitettävä tulokset ryhmä- ja näyttelyn paras -kilpailuista. Tulokset voidaan toimittaa Kennelliittoon myös sähköisesti. Kaikkien rotujen ja kansainvälisten näyttelyiden junior handler -kilpailujen tulokset ja kilpailijoiden yhteystiedot on toimitettava Kennelliittoon viimeistään neljän viikon kuluttua näyttelyn päättymisestä.


PIIRIVERO l. NÄYTTELYMAKSUOSUUS

Näyttelymaksuosuus (Näyttelynjärjestämisohjeet kohta B6)

Kaikki näyttelyt suorittavat näyttelyä puoltaneelle kennelpiirille näyttelymaksun, joka on 15% näyttelyluetteloon merkittyjen virallisiin luokkiin (ei siis pentuja) osallistuneiden koirien ilmoittautumismaksusta. Tämä ei koske rekisteröintimääriin perustuvia rotujärjestön tai rotua harrastavat yhdistyksen erikoisnäyttelyitä.

Maksu suoritetaan Pohjois-Hämeen kennelpiirin tilille kuukauden sisällä näyttelystä. (Huom. Mikäli yli 10-v. veteraanit pääsevät näyttelyyn ilmaiseksi, ei niistä tarvitse maksaa myöskään häntäveroa.) Näyttelytoimikunnan tulee toimittaa luotettava selonteko maksetuista koirakoista.Näyttelyohjaaja piirin edustajana

Kennelpiirin näyttelyohjaaja toimii piirin edustajana jokaisessa näyttelytoimikunnassa. Hän vastaa omalta osaltaan kaikkien kennelpiirin näyttelyiden onnistumisesta, aina anomusten käsittelystä näyttelyn sääntöjenmukaiseen toteuttamiseen. Näyttelyohjaaja tulee kutsua vähintään yhteen näyttelytoimikunnan kokoukseen, hänen kokemuksensa ja neuvonsa ovat näyttelytoimikunnan käytettävissä. Kennelpiiri vastaa näyttelyohjaajan kuluista yhteen kokoukseen.