Maksut ja avustukset

Voimassa alkaen 1.4.2024

(Vahvistettu hallituksen kokouksessa 14.02.2024)

Pohjois-Hämeen Kennelpiiri ry avustaa vain jäsenyhdistystensä Kennelpiirin alueella järjestämiä kokeita ja tapahtumia.

Kennelpiirin käytännön toiminta avustusten osalta toimii jaostojen ja yhteyshenkilöiden kautta. Suuremmilla lajeilla on jaosto, joka järjestäytyy vuosittain ja pienemmillä yhteyshenkilö, jonka johdolla toimintaa toteutetaan. Jaostojen ja yhteyshenkilöiden yhteystiedot tulee ilmoittaa Kennelpiirin hallitukselle vuosittain.

Mikäli toiminta sivuaa muita lajeja kuin jaostoihin /yhteyshenkilöihin kuuluvia, kulkevat maksut ja avustukset Kennelpiirin sihteerin/taloudenhoitajan kautta hallituksen päätettäväksi.

Vuoden alussa Kennelpiirin hallitus tarkastaa jaostojen ja yhteyshenkilöiden toiminnoille suunnittelemat toiminta- ja taloussuunnitelmat ja hyväksyy ne vahvistettujen ohjeiden mukaan.


HUOMIO!
Kokeiden tukianomukset ja budjetti tulee olla Piirillä 2 kk ennen tapahtumaa.


Kennelpiirin jaostot:                  
Agilityjaosto                                                      
Ajokoirajaosto (+beagle)                                   
Mejä jaosto                                                         
Nuorisojaosto                                                     
Pystykorvajaosto                                                
Koiratanssi   

Yhteyshenkilön kautta tapahtuva toiminta: 
Ajavat mäyräkoirat 
Dreeverit  
Kanakoirat   
Kaverikoirat   
Lukukoirat                 
Noutajien kokeet
Nuko
Palveluskoirat  
Rally TOKO   
Spanielien kokeet  
TOKO  
Vinttikoirat  
    
Toimihenkilöt:                                                                        
Aluekouluttajat                                                                                   
Näyttelyohjaajat                                                                 
Kennelneuvojat                                                             
Piirikouluttajat     

                                                           

AVUSTUKSIA MAKSETAAN HALLITUKSEN PÄÄTÖKSELLÄ TALOUSTILANTEEN NIIN SALLIESSA SEURAAVIN EHDOIN:

Matkakorvaukset

Hallitustyöskentelyyn ja Kennelpiirin edustuksiin liittyvät matkat korvataan verottajan vuosittain vahvistetun matkustusohjeen mukaan. Päivärahoja ei kuitenkaan makseta.

Näyttelyohjaajien, aluekouluttajien, piirikouluttajien ja kennelneuvojien matkat korvataan SKL:n matkustusohjeen mukaan.

Ylituomari- tai ulkomuototuomarikoulutuksessa olevalle korvataan yksi peruskurssiin liittyvä matkakorvaus verottajan vuosittain vahvistetun matkustusohjeen mukaan. Päivärahoja ei makseta.

Ylituomarien pakolliseen piirin ulkopuolella tapahtuvaan jatkokoulutukseen liittyvää matkakorvausta maksetaan enintään 50 €/hlö/joka toinen vuosi. Päivärahoja ei makseta.

Matkakorvaus haetaan SKL:n matkalaskulomakkeella: https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/matkalaskulomake-2024


Kokeiden taloudellinen tukeminen, avustukset kokeiden/tapahtumien järjestäjille

Kennelpiiri toteuttaa avustukset aina kulloisenkin taloustilanteensa mahdollistamissa rajoissa. Kennelpiiri avustaa ainoastaan jäsenyhdistystensä P-H Kennelpiirin alueella järjestämiä alla mainittuja kokeita ja tapahtumia:


VIRALLISET SM-KOKEET POHJOIS-HÄMEEN KENNELPIIRIN ALUEELLA

Enintään 1400 €/2 pv koe ja 1000 €/1 pv koe hallituksen erillispäätöksellä talousarviota vastaan.

 

VIRALLISTEN SM-KOKEIDEN VALINTAKOKEET POHJOIS-HÄMEEN KENNELPIIRIN ALUEELLA

Enintään 1000 €/2 pv koe ja 700 €/1 pv koe hallituksen erillispäätöksellä talousarviota vastaan.

Viralliset SM-kokeet:
https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/kennelliiton-myontamat-viralliset-tittelit-kokeista-ja-kilpailuista

 

PIIRINMESTARUUSKOKEET 
(kun koe on rajoitetulla osanotolla vain piirin jäsenyhdistysten jäsenille) Kustannusarvio hallitukselle.

Yksipäiväiset kokeet enintään 200 €
Kaksipäiväiset kokeet enintään 400 €

 

Muiden tapahtumien kuten maaottelujen, piiriottelujen ja nuorille ohjaajille/koirille tarkoitettujen kilpailuiden ja muiden otteluiden järjestämisen avustamisesta päättää Kennelpiirin hallitus erillispäätöksellä talousarviota vastaan.

 

Kurssiavustukset  

Palkintotuomari- ja koetoimitsija 2-osan järjestävälle Pohjois-Hämeen Kennelpiirin jäsenyhdistykselle 50 €/kurssi.

 

Osallistumismaksut

Kennelpiiri avustaa ainoastaan alla mainittujen kilpailujen osallistumismaksuissa silloin, kun koira ja omistaja asuvat vakituisesti Pohjois-Hämeen Kennelpiirin alueella ja omistaja on Pohjois-Hämeen Kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen.

Kennelpiirien väliset piiriottelut: Osallistumismaksu maksetaan enintään kolmelle koiralle per laji silloin, kun ottelu järjestetään muun kuin Pohjois-Hämeen Kennelpiirin alueella.

Lohkon valintakokeeseen osallistuminen: Avustusta ei haeta erikseen, vaan kennelpiiri maksaa suoraan valitsijamiehen ilmoituksen perusteella kolmen koiran osallistumismaksun lohkon valintakokeeseen niissä lajeissa, joissa se järjestetään. Avustuksen suuruus on SKL:n vahvistama lohkon valintakokeen osallistumismaksu.

Suomen mestaruuskoe missä kilpaillaan SKL:n myöntämästä virallisesta SM-tittelistä: https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/kennelliiton-myontamat-viralliset-tittelit-kokeista-ja-kilpailuista

Osallistumismaksua maksetaan enintään kolmen koiran osallistumismaksua vastaavalla summalla per laji.

SM kokeiden joukkuekilpailujen osallistumismaksuja ei tueta.

Nuorille ohjaajille/koirille tarkoitettujen kilpailuiden osallistumismaksujen avustamisesta päättää Kennelpiirin hallitus erillispäätöksellä.

Muita osallistumismaksuja ei avusteta.

Koska kennelpiirillä ei ole henkilöjäseniä, osallistumismaksut maksetaan suoraan kilpailun järjestävälle yhdistykselle valitsijamiehen tai jaoston esityksestä.

 

KV näyttelyavustus

Piirin näkyvyyteen, näyttelyn markkinointiin, tarpeistoon tms. hallituksen päätöksellä. 

 

Kokoustilan vuokra

Hallitus päättää kokoustilan vuokrat vuosittain.

• Kennelpiirin omat toimikunnat, kiintiönäyttelyiden toimikunnat, jaostot, Kennelpiirin omat koulutustilaisuudet, toimihenkilöt ja palkintotuomareiden peruskurssit ilmainen

• Kenneltoimintaa harrastavat yhdistykset ja niiden alaosastot 35 €/tilaisuus/arki-ilta ja 55 €/tilaisuus/ viikonloppupäivä

• Muut yhdistykset ja yksityiset henkilöt 45 €/tilaisuus/arki-ilta ja 65 €/tilaisuus/viikonloppupäivä

Muut 75 €/tilaisuus/arki-ilta ja 105 €/tilaisuus/viikonloppupäivä

Tilavuokrat laskutetaan. Peruutus tulee tehdä viikkoa ennen sovittua vuokraamisajankohtaa.

 

Näyttelymaksuosuudet

Kennelpiirin KV ja KR näyttely ja ryhmänäyttelyt 15 % ilmoittautumismaksuista.

Kennelpiirin kiintiöerikoisnäyttelyt ja rotujärjestöjen näyttelyt piirin alueella, ei peritä.

NORD –näyttely 15 % ilmoittautumismaksuista Kennelliitolle.

Pentunäyttely 10 % Kennelliitolle.

 

Kalustolainauksen vuosimaksu

Jäsenyhdistyksille 100 €/vuosi. Rahastonhoitaja lähettää laskun, kun on saanut ilmoituksen yhdistyksen halusta maksaa vuosimaksu.

 

Maksujen viitenumerot

Maksuja suoritettaessa Kennelpiirille tulee viestikenttään kirjoittaa mitä koetta, tapahtumaa tai muuta suoritus koskee.

 

rahastonhoitaja@phkennelpiiri.fi

+358400905195